THÔNG TIN

Print | Jul 30 2017 | 1,678 views


KẾT QUẢ CHẤM ẢNH

Vòng 1: lấy từ 13 điểm trở lên -> xem kết quả tại đây

Vòng 2: lấy từ 13 điểm trở lên -> xem kết quả tại đây

Vòng 3: Chọn tác phẩm triển lãm: Lấy từ 13 điểm trở lên ->xem kết quả tại đây

XEM TÁC PHẨM TRIỂN LÃM

Vòng chấm chọn giải thưởng sẽ công bố trong lễ trao giải, cảm ơn các tác giả đã tham gia và theo dõi

LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT - HỘI NHIẾP ẢNH THỪA THIÊN HUẾ

Địa Chỉ: 26 Lê Lợi, Vĩnh Ninh, Tp. Huế, Huế

Hệ thống thi ảnh được phát triển bởi Mai Vinh HGSoft

Email:support@thianhhue.com

Hỗ trợ gửi ảnh: Mai Vinh 063.3700292 - maivinhdl@yahoo.com.vn

Giải đáp thông tin: Ông Phạm Văn Tý - 0914114712